งานเลี้ยงเปิดตัวชมรมฯ และพบปะสังสรรค์สมาชิกครั้งที่

2548

ประมวลภาพของงานเลี้ยงเปิดตัวชมรมศิษย์เก่านักเรียนนายเรือสัมพันธ์ และ พบปะสังสรรค์สมาชิกครั้งที่ 1/2548 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซค์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

หน้าที่ 1        |        หน้าที่ 201 NCARC Party 1-2548.JPG


02 NCARC Party 1-2548.JPG


03 NCARC Party 1-2548.JPG


04 NCARC Party 1-2548.JPG


05 NCARC Party 1-2548.JPG


06 NCARC Party 1-2548.JPG


07 NCARC Party 1-2548.JPG


08 NCARC Party 1-2548.JPG


09 NCARC Party 1-2548.JPG


10 NCARC Party 1-2548.JPG


11 NCARC Party 1-2548.JPG


12 NCARC Party 1-2548.JPG


13 NCARC Party 1-2548.JPG


14 NCARC Party 1-2548.JPG


15 NCARC Party 1-2548.JPG


16 NCARC Party 1-2548.JPG


17 NCARC Party 1-2548.JPG


18 NCARC Party 1-2548.JPG


19 NCARC Party 1-2548.JPG


20 NCARC Party 1-2548.JPG


21 NCARC Party 1-2548.JPG


22 NCARC Party 1-2548.JPG


23 NCARC Party 1-2548.JPG


24 NCARC Party 1-2548.JPG


25 NCARC Party 1-2548.JPG

หน้าที่ 1        |        หน้าที่ 2

 

 

 

© 2005 Naval Cadet Alumni Relation Club : All rights reserved | Author by .<nv>.

21/219 Thavornnivet 1, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 | E-mail: Info@ExNavalCadet.Com