งานเลี้ยงเปิดตัวชมรมฯ และพบปะสังสรรค์สมาชิกครั้งที่

2548

ประมวลภาพของงานเลี้ยงเปิดตัวชมรมศิษย์เก่านักเรียนนายเรือสัมพันธ์ และ พบปะสังสรรค์สมาชิกครั้งที่ 1/2548 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซค์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

หน้าที่ 1        |        หน้าที่ 226 NCARC Party 1-2548.JPG


27 NCARC Party 1-2548.JPG


28 NCARC Party 1-2548.JPG


29 NCARC Party 1-2548.JPG


30 NCARC Party 1-2548.JPG


31 NCARC Party 1-2548.JPG


32 NCARC Party 1-2548.JPG


33 NCARC Party 1-2548.JPG


34 NCARC Party 1-2548.JPG


35 NCARC Party 1-2548.JPG


36 NCARC Party 1-2548.JPG


37 NCARC Party 1-2548.JPG


38 NCARC Party 1-2548.JPG


39 NCARC Party 1-2548.JPG


40 NCARC Party 1-2548.JPG


41 NCARC Party 1-2548.JPG


42 NCARC Party 1-2548.JPG


43 NCARC Party 1-2548.JPG


44 NCARC Party 1-2548.JPG


45 NCARC Party 1-2548.JPG


46 NCARC Party 1-2548.JPG


47 NCARC Party 1-2548.JPG


48 NCARC Party 1-2548.JPG


49 NCARC Party 1-2548.JPG


50 NCARC Party 1-2548.JPG

หน้าที่ 1        |        หน้าที่ 2

 

 

 

© 2005 Naval Cadet Alumni Relation Club : All rights reserved | Author by .<nv>.

21/219 Thavornnivet 1, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 | E-mail: Info@ExNavalCadet.Com